QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị nhân sự

Có rất nhiều yếu tố khác nhau làm ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự ở hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Các yếu tố bên ngoài có tác động rất lớn đến sự thay đổi nhân sự, ví dụ như tình hình kinh tế, thời cơ kinh doanh hoặc các trở ngại về luật pháp…

Ngoài ra, phải kể đến một số yếu tố đến từ bên trong doanh nghiệp gồm có mục tiêu và chiến lược phát triển cùng với hệ thống chính sách đãi ngộ mà doanh nghiệp có thể mang đến cho nhân viên.

Và cũng không thể bỏ qua được những nhân tố liên quan trực tiếp đến từ chính người lao động và nhà quản trị như mong muốn và tầm nhìn cá nhân, hiểu biết và năng lực làm việc.

Những khó khăn trong việc quản trị nhân sự

Chính sách quản lý nhân sự chưa hợp lý cũng khiến cho hệ thống nhân lực hoạt động kém hiệu quả. Các nhà quản lý cần phải nắm rõ được tất cả các quy tắc thuê, điều chuyển và chấm dứt hợp đồng để luôn giữ được sự công bằng đối với tất cả nhân viên để họ cảm thấy được tôn trọng khi làm việc và cống hiến.

Quá trình tìm kiếm và phát triển nhân tài trong các doanh nghiệp cũng có tác động mạnh mẽ đến hệ thống nhân sự. Tìm kiếm người tài trước nay vốn dĩ không phải việc đơn giản, nhưng việc đánh giá và đào tạo người tài thì lại càng khó khăn hơn và cũng trở thành sự cản trở cho những người lãnh đạo.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!