NHỮNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

NHỮNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

Kỹ năng giao tiếp:
Quản lý nhân sự đòi hỏi phải có kỹ năng về giao tiếp và làm việc với tập thể. Bạn phải là người nhạy bén, khéo léo trong cách ứng xử với các nhân viên trong công ty và đặc biệt là hiểu rõ tính cách và tính chất công việc của từng người, từng bộ phận. Người quản lý phải luôn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên thích hợp khi cần thiết cho nhân viên. Để có được kỹ năng giao tiếp tốt, người quản lý phải hoàn thiện và trau dồi các kỹ năng giao tiếp như sau:
– Xử sự đúng đắn, lịch sự, hài hoà với mọi người và biết tự kiềm chế mình
– Luôn tự tin và nói chuyện lưu loát, thuyết phục. Biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh.
– Có hiểu biết rộng về xã hội và biết thích ứng với mọi hoàn cảnh
– Tinh ý, thông minh, biết tiếp thu những lời khuyên thích hợp trong mọi tình huống

Kỹ năng tổ chức:
Một quản lý nhân sự đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm và trách nhiệm trong việc tuyển dụng, phỏng vấn, đào tạo, đánh giá hiệu suất, lập kế hoạch phát triển cá nhân và quan hệ nhân viên. Vì vậy, để giám sát tất cả các công việc này một cách hiệu quả thì cần phải có kỹ năng tổ chức thật tốt.

Bên cạnh đó, một nhà quản lý nhân sự cần phải thiết lập các tài liệu pháp lý và hồ sơ nhân viên một cách có hệ thống. Chính vì vậy, việc tổ chức tốt tất cả các quy trình và nhiệm vụ hành chính liên quan sẽ giúp bạn tăng hiệu quả làm việc như một chuyên gia nhân sự.

Kỹ năng làm việc nhóm:
Đối với những công ty lớn có chính sách nhân sự rõ ràng, bạn không thể nào đảm nhận cùng lúc tất cả các công việc trong công ty mà chỉ có thể đảm nhận từng phần vì khối lượng công việc quá nhiều. Vì thế, trong công việc, bạn cần có sự hỗ trợ của các phòng ban khác và các bộ phận chức năng của phòng Nhân sự để hoàn thành công việc.
Bạn là một thành viên của nhóm, thành công hay thất bại của nhóm cũng chính là thành công hay thất bại của bạn. Vì thế, bạn cần hoà đồng với mọi người và phối hợp thật tốt với nhóm của bạn để công việc được tiến hành thuận lợi.

Đạo đức:
Bộ phận Quản lý Nhân sự là nơi nắm rõ thông tin cá nhân nhân viên hơn bất kì bộ phận nào khác trong công ty, vì vậy khả năng đánh giá và suy xét thận trọng là chìa khóa dẫn đến thành công trong ngành Quản lý Nhân sự. Bạn sẽ là người có trách nhiệm xác định các vi phạm và đảm bảo cả nhân viên và doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định trong tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!