DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

Với hàng nghìn ứng viên xuất sắc có sẵn trong mạng lưới của chúng tôi, Dịch vụ ESS giúp cho các công ty tìm được những chuyên viên, nhà quản lý và Giám đốc tốt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu các nhà điều hành toàn diện cho các vị trí tuyển dụng của bạn với một phần thời gian mà bạn phải mất  để tự mình làm việc đó.

Các ứng viên của Chúng tôi  là những người chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài và  sẵn sàng đóng góp hết sức mình vào sự phát triển không ngừng của khách hàng

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CỦA NETVIET

Gửi phiếu Yêu Cầu -> Chọn lựa ứng viên -> Phỏng vấn -> Xác nhận tuyển dụng thành công

* Gửi phiếu Yêu Cầu : Khách hàng đặt các đơn hàng bằng cách điền vào mẫu Phiếu Yêu Cầu (Order) và gửi đến NetViet.

* Chọn lựa ứng viên : Chúng tôi tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá các ứng viên tiềm năng.

* Phỏng vấn : Chúng tôi thực hiện phỏng vấn sơ bộ trước khi gửi ứng viên được lựa chọn đến khách hàng để họ phỏng vấn.

* Xác nhận tuyển dụng thành công : Chúng tôi sắp xếp các cuộc hẹn và theo dõi chặt chẽ kết quả cho đến khi ứng viên thành công được chọn.

Call Now

error: Content is protected !!