DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Dịch vụ Hợp thức hóa nhân viên (SL) nghĩa là NetViet sẽ ký hợp đồng lao động với nhân viên đã được tuyển dụng trước của bạn, vì một số lý do, bạn không muốn làm điều đó. Chúng tôi không chỉ cung cấp cho bạn dịch vụ tính lương trọn gói, mà còn thay mặt bạn thực hiện trách nhiệm pháp lý.Dưới dạng Công thức, SL= PRL+ thực hiện trách nhiệm pháp lý.

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

  • Tiện lợi: Bạn hãy ngồi và thư giản, Chúng tôi làm tất cả công việc cho bạn.
  • Hợp pháp: Chúng tôi giúp bạn tuân thủ các quy định lao động địa phương được cập nhật  luôn được coi là “mơ hồ” và “phức tạp”.
  • Tiết kiệm: Giảm chi phí cố định cho nhân viên của bạn và chuyển thành chi phí chịu thuế VAT
  • Chính xác: Tất cả hình thức tính lương đều được quản lý bằng phần mềm hiện đại và được 2 nhân viên kiểm tra lại trước khi gửi cho bạn để xác minh (Đảm bảo hoàn tiền nếu tính sai).
  • Bảo mật: Đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Call Now

error: Content is protected !!