NĂM 2022 CÁC KHOẢN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

NĂM 2022 CÁC KHOẢN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

1️⃣ Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi
Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp 1 lần khi sinh con, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 
2️⃣ Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sau sinh
Theo Điều 41 Luật BHXH năm 2014 quy định về chế độ dưỡng sức,phục hồi sức khỏe sau thai sản , như sau: Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 
3️⃣ Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau
Căn cứ Điều 29 Luật BHXH năm 2014 về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày/năm. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 
4️⃣ Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
Căn cứ vào Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động: người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày/lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức trợ hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 
5️⃣ Mức trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng
Căn cứ khoản 5 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!