TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG MỘT TỔ CHỨC

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG MỘT TỔ CHỨC

Sự gắn kết nhân viên trong một tổ chức là một trong những điều quan trọng và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp hiện nay. Nó có sức ảnh hưởng lớn đến sự thành công và phát triển của doanh nghiệp. Một lực lượng lao động gắn bó không tự nhiên mà có. Đó là một quá trình hai chiều mà ở đó mỗi tổ chức cần làm việc chăm chỉ để để gắn kết đội ngũ nhân viên của mình và quan trọng, các nhân viên cũng tự quyết định cách thức họ sẽ gắn bó với tổ chức.
 
Một lực lượng lao động gắn bó không tự nhiên mà có. Đó là một quá trình hai chiều mà ở đó mỗi tổ chức cần làm việc chăm chỉ để để gắn kết đội ngũ nhân viên của mình và quan trọng, các nhân viên cũng tự quyết định cách thức họ sẽ gắn bó với tổ chức.
 
📣 Tăng năng suất làm việc
Nghiên cứu cho thấy một nhóm các nhân viên gắn kết cao sẽ có hiệu suất làm việc cao hơn một nhóm các nhân viên thiếu gắn kết với nhau. Có thể thấy rằng nếu doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng một môi trường gắn kết nhân viên thì năng suất sẽ tăng cao hơn, khách hàng cũng sẽ hài lòng hơn, cuối cùng, dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp.
 
📣 Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Không gian làm việc thoải mái, thân thiện, tạo sự gần gũi, đầy đủ tiện nghi phá bỏ khoảng cách giữa các đồng nghiệp với nhau và đạt được năng suất làm việc hiệu quả.
 
📣 Xu hướng vắng mặt và nghỉ việc thấp hơn
Nhân viên vắng mặt đều gây cản trở đến năng suất của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như mọi hoạt động vận hành. Một nhân viên gắn kết sẽ tự có động lực để hoàn thành công việc và mong muốn trở thành một cá nhân xuất sắc trong nhóm của họ, do đó, họ thường có tỷ lệ vắng mặt thấp hơn.
Hơn nữa, các nhân viên gắn kết và hài lòng với công việc sẽ ít có xu hướng chuyển việc hơn. Nếu các lãnh đạo muốn giữ chân đội ngũ nhân tài trong công ty, thì việc thiết lập một môi trường khích lệ làm việc và gia tăng độ hài lòng của nhân viên là rất quan trọng để cải thiện gắn kết cho nhân viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!