QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ MỨC LƯƠNG THỬ VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN VÀ MỨC LƯƠNG THỬ VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thử việc là khoảng thời gian người lao động làm thử công việc để xem có đáp ứng tốt những yêu cầu được giao hay không. Đây là một quá trình để đi đến thống nhất ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

1. Thời gian thử việc

Theo điều 25, Bộ luật lao động luật số 45 / 2014 / QH14, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm những điều kiện sau đây:

  • Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
  • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
  • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
  • Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

2. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Lưu ý:

  • Khi trả lương thử việc nếu người thử việc thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp chi trả sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
  • Sau khi kết thúc thời gian thử việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động nếu họ đáp ứng được yêu cầu của công việc mà công ty đưa ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!