CHI TIẾT MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT TỪ 01/10/2021

CHI TIẾT MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT TỪ 01/10/2021

Từ ngày 1/10/2021 rất nhiều các chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội với các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do Covid-19 có hiệu lực. Do đó, mức đóng mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT cũng có sự biến động. Bài viết sau sẽ giúp bạn tổng hợp các mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 – 30/9/2022.

** Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp trích đóng theo quy định tại Điều 7, Quyết Định 595/QĐ-BHXH (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 13, Điều 1, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020). Doanh nghiệp có thể đóng theo tháng, theo 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần; đóng theo địa bàn.

Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn đóng BHXH theo các phương thức như:

  • Đóng hằng tháng;
  • Đóng 03 tháng một lần;
  • Đóng 06 tháng một lần;
  • Đóng 12 tháng một lần;
  • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện có phương thức đóng linh hoạt, điều này tạo điều kiện rất lớn khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!