NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH TRONG NĂM 2021 

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH TRONG NĂM 2021 

      1.Quy định về hợp đồng lao động

 • Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động:

         + Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

         + Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 • Không áp dụng thử việc đối với HĐLĐ dưới 01 tháng.
 • Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do
 • Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

      2. Thay đổi về chế độ lương, thưởng

 • NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng.
 • Người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương.
 • NSDLĐ không được ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác.

     3. Quy định về giờ làm việc của người lao động

 • NSDLĐ phải thông báo cho người lao động biết về thời giờ làm việc: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
 • Tăng thời gian làm thêm giờ đến 40 giờ/tháng
 • Không giới hạn số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt

      4. Chính sách BHXH, BHYT

 • Tăng tuổi nghỉ hưu: Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi);
 • Thay đổi trong quy định tỷ lệ hưởng lương hưu:
 • Đối với nam:

          + Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm BHXH thì được 45%);

          + Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

 • Đối với nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

Hãy đến với NetViet để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin thay đổi về luật và chính sách trong năm 2021. Chúng tôi luôn lắng nghe và cập nhật ra những thông tin mới nhất cũng như phương án xử lý các vấn đề của quý vị tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất cho Qúy doanh nghiệp.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

error: Content is protected !!